ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ugynoksegkereso.hu Hatályos:
2023. június 01.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adataid védelme és megóvása érdekében. A személyes adataid kezelésével kapcsolatos információkat a jelen Adatkezelési tájékoztató (Adatkezelési tájékoztató) tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy mely személyes adataidat és miként kezeljük és használjuk fel, illetve miként védjük azokat a weboldalon való böngészéssel és a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan rád, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján téged közvetlenül (pl. neved alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosítód útján) azonosítani lehet. A személyes adataid közé tartozhat pl.: családi – és utóneved, lakcímed, e-mail címed, telefonszámod, de egy cookie-ban tárolt adat is. 

Jelen tájékoztatást a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) 13. és 14. cikke alapján adjuk.

Az alábbiakban találod meg a mi, mint a személyes adataidat kezelő adatkezelő adatait:

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: WEBREVELEM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9225 Dunakiliti, Rév utca 70.

Cégjegyzékszám: Cg.08-09-031098

Adószám: 23979116-2-08                                                             

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Győri Törvényszék

E-mail cím: hello@ugynoksegkereso.hu

Honlap: https://www.ugynoksegkereso.hu

A WEBREVELEM Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban a tájékoztatóban „adatkezelő” –nek vagy „mi”-nek nevezzük.

Tárhelyszolgáltatónk neve, címe és elérhetősége: Nethely Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29., email: info@nethely.hu, weboldal: https://www.nethely.hu/)

 

ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre, tekintettel arra, hogy a végzett adatkezelések nem tartoznak a GDPR 37. cikkének (1) bekezdésében rögzített azon adatkezelések ill. adatkezelési műveletek közé, mely esetekben adatvédelmi tisztviselő kijelölése lenne kötelező.

Amennyiben az adatkezelésünkkel kapcsolatban kérdésed, észrevételed van vagy jogaiddal kívánsz élni, azt az alábbi címeken teheted meg:

·       a hello@ugynoksegkereso.hu címen emailben, valamint

·       9225 Dunakiliti, Rév u.70. címre küldött postai levél útján.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben használod a www.ugynoksegkereso.hu weboldalt, az onnan elérhető weboldalainkat, közösségi oldalainkat (a továbbiakban a ’weboldal’) vagy a weboldalon az Adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó üres négyzetet (checkbox) bejelölöd, azzal megerősíted, hogy teljeskörűen elolvastad, tartalmában megismerted és megértetted a jelen Adatkezelési tájékoztatót, és elfogadod a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelést. Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem értesz egyet, úgy kérjük, ne használd a weboldalt!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk, amennyiben szolgáltatásaink köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, vagy egyéb szükséges esetben. Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a weboldalon külön is felhívjuk a figyelmedet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a weboldalra való feltöltés napjától hatályos.

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES – INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK

Fontos tudnod, hogy szolgáltatásainkra csak akkor tudsz önállóan a szerződést kötni velünk, ha már elmúltál 18 éves. Ha még nem múltál el 18 éves, kérd meg a szülődet, hogy ő segítsen Neked a szolgáltatásaink használatában. Ha csak böngészel a weboldalunkon, és még nem múltál el 16 éves, akkor a süti (cookie) hozzájárulás előtt kérd meg a szülődet, hogy segítsen Neked ennek a felületnek a használatában és nélküle ne kattints/koppints rá semmilyen gombra.

 

Szülőknek: A weboldalon különféle szolgáltatásokat kínálunk. A 18. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat és arra szerződést kötni velünk. A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén így arra kérjük a szülőket, hogy ők vegyék igénybe a szolgáltatásokat. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A sütik (cookie) használatához hozzájárulni a 16. életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy amennyiben egyetértenek, ők adják meg a hozzájárulásokat a sütik használatához.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot találsz a személyes adataid kezelésére vonatkozóan. A táblázatok fontos információkat tartalmaznak arra vonatkozólag, hogy miként, milyen célból, ill. mely személyes adataidat gyűjtjük, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint a személyes adataid meddig kerülnek tárolásra.

Néhány esetben velünk szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe veszünk a tevékenységünkhöz, akik hozzáférhetnek a személyes adataidhoz. Ezeket az adatfeldolgozókat titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes adatokat további címzettek részére is közölhetjük, pl. a jogi igények érvényesítése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, hatóság részére. A személyes adatok közhatalmi szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is átadására kerülhetnek a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján, a jogi kötelezettségen alapuló kötelező adatkezeléseink szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabály nem jelöl meg adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt számunkra. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz (10) évig őrizzük meg.

1.     ÜZENETKÜLDÉS

Milyen célból történik személyes adataid kezelése: Ez az adatkezelés akkor valósul meg, ha üzenetet kapunk tőled, vagy küldünk neked a weboldalon elérhető szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ekkor abból a célból kezeljük a személyes adataidat, hogy a weboldalon online küldött megkeresésedre, vagy az e-mail címünkre, telefonszámunkra, vagy postai címünkre küldött üzenetedre válaszolni tudjunk és a megkeresésre, üzenetre vonatkozólag kapcsolatot tudjunk tartani veled. Az adatkezelés abból a célból is történik, hogy lehetővé tegyük neked, hogy megkeresést, üzenetet tudj küldeni a részünkre, és az üzeneteidet fogadni tudjuk.  

Az adatkezeléssel érintettek: Az érintettek azok, akik a weboldalon elérhető szolgáltatásainkkal kapcsolatban a weboldalon online formában vagy az ott közzétett elérhetőségeinken megkereséssel élnek felénk, üzenetet küldenek nekünk.

Mely személyes adataidat kezeljük:

Mi alapján kezeljük a személyes adataidat (jogalapok):

Meddig kezeljük a személyes adataidat (adatkezelés időtartama):

Weboldali online üzenet:

·      név

·      email cím

·      telefonszám

·      üzenet célja, tárgya és tartalma

·      üzenetben esetlegesen megadott további személyes adatok

 

Email:

·     név

·     e-mail cím

·     megkeresés tárgya, tartalma

·     megkeresésben esetlegesen megadott további személyes adatok

·     adott esetben kézi aláírás, elektronikus aláírás adatai

 

Postai üzenet:

·     név

·     cím

·     megkeresés tárgya, tartalma

·     megkeresésben esetlegesen megadott további személyes adatok

·     regisztrált küldeménynél azonosító szám, feladás és átvétel időpontja, átvevő neve

·     adott esetben aláírás

 

Adatok forrása: Ha nem te adtad meg a személyes adatokat, akkor azok forrása a nekünk üzenetet küldő személy.

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Adatkezelésünk szükséges ahhoz, hogy a megkeresésedre, üzenetedre választ tudjunk adni, azt intézni tudjuk, illetve biztosítsuk a számodra, hogy fel tudjad venni velünk a kapcsolatot, és mi is fel tudjuk venni veled a kapcsolatot és kapcsolatot tudjunk tartani veled a megkeresésedre, üzenetedre vonatkozóan. Az adatkezelés az általunk kialakított üzleti modell, szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása, illetve üzleti és gazdasági érdekeink miatt is szükséges. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítottuk, hogy az adatok kezelése szükséges a jogos érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

 

TÁJÉKOZTATUNK, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZHATSZ A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN.

 

Adatkezelésünk garanciái: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkatársak férhetnek hozzá, számuk korlátozott.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 3 évig őrizzük meg a személyes adataidat.

 

Ha tiltakozol a személyes adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük a személyes adatokat. További adatkezelést csak akkor folytatunk, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja és erről téged tájékoztattunk.

 

Egy évben egyszer hajtunk végre adattörlést. Ennek megfelelően, ha az adattörlési határidő a törlést követően jár le, akkor a következő törlésig őrizzük meg az adatokat.

 

Jogosult vagy arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozz. A tiltakozást részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheted meg, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheted.

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért személyes adatokat: A személyes adatok megadása nem előfeltétele szerződésnek, és nem kötelez rá téged jogszabály vagy szerződés. A nevednek, a kapcsolattartási adataidnak és a megkeresés, üzenet céljának, tárgyának a megadása azonban a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adod meg, úgy nem tudjuk a megkeresésedet feldolgozni, üzenetedet megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani veled. A megkeresésben önként adhatsz meg egyéb személyes adatokat, ha úgy gondolod, hogy azok elengedhetetlenül szükségesek a megkereséshez, mi azonban nem várjuk el tőled ilyen adatok megadását. A regisztrált postai küldemény esetén annak adatai a postai szolgáltatásokra vonatkozó szabályok szerint kerülnek feltüntetésre és az így feltüntetett adatokat kezeljük mi is.

Személyes adatok törlésének módja: A fenti személyes adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésünknek.

2.     SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE, SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK ÉS KÉPVISELŐK ADATAINAK KEZELÉSE

Milyen célból történik személyes adataid kezelése: Az adatkezelés velünk történő szerződés megkötésével kapcsolatban valósul meg. Ekkor a szerződésben szereplő természetes személyek személyes adatait a szerződés megkötése, teljesítése, esetlegesen megszüntetése, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás céljából kezeljük.

Az adatkezeléssel érintettek: A szerződésben szereplő természetes személyek.

Mely személyes adataidat kezeljük:

Mi alapján kezeljük a személyes adataidat (jogalapok):

Meddig kezeljük a személyes adataidat (adatkezelés időtartama):

Céges kapcsolattartók esetében:

·       név

·       elérhetőség (pl. email cím, telefonszám)

 

Céges képviselők esetében:

·       név

·       e-mail cím (céges vagy a közhiteles nyilvántartásban megjelölt)

·       amennyiben megadtad: telefonszám (céges)

·       aláírás, vagy elektronikus aláírás adatai

·       adott esetben a céges képviselő cégkivonatban szereplő adatai (születési idő, lakcím, anyja neve, adóazonosító jele, képviselet módja, tisztségének kezdete és hatályossága)

 

Egyéni vállalkozó szerződéses partnerek esetében:

·        név

·        elérhetőség (pl. email cím, telefonszám)

·       aláírás, vagy elektronikus aláírás adatai

·       adott esetben az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatok (nyilvántartási szám, adószám, statisztikai számjel, nyilvántartásba vétel napja, székhely/telephely,tevékenységek, állapot (pl. szünetelés és annak kezdő dátuma), e.v. igazolvány adatai)

 

Adatok forrása: Amennyiben ezeket az adatokat nem te adtad meg részünkre, úgy az adatok forrása az munkáltatód ill. a veled egyéb jogviszonyban álló fél, vagyis a mi üzleti partnerünk.

Amennyiben az üzleti partnerünk képviseletében jársz el, önálló vagy együttes képviseleti joggal, és a fenti adatokat nem te vagy a szerződő fél partnerünk adta meg részünkre, úgy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak, vagyis cégjegyzéki, vagy egyéb (pl.  egyéni vállalkozókat, civil szervezeteket tartalmazó) nyilvántartásban szereplő adatok.

Céges kapcsolattartók/képviselők adatainak kezelése:

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

 

Az üzleti partnerünk, azaz a munkáltatód, vagy az általad képviselt gazdasági társaság, szervezet, vagy a szerződéses partnered és a mi szerződés megkötésére, teljesítésére és az azzal kapcsolatos kapcsolattartásra, a gyors és interaktív kapcsolatfelvételre irányuló jogos érdekünk alapján szükséges a személyes adataid kezelése. 

Az érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítottuk, hogy az üzleti partnerünk és a mi szerződés megkötésére, hibátlan teljesítésére és az azzal kapcsolatos kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra vonatkozó jogos érdekének az érvényesítése előnyt élvez az érintettek személyes adatokra vonatkozó rendelkezési jogához képest és az adatok kezelése szükséges az itt megjelölt érdekek érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelés nem lenne megvalósítható.

 

TÁJÉKOZTATUNK, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZHATSZ A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN.

 

Garanciák: A személyes adatok körét a legszükségesebb adatokra korlátoztuk. A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkatársak férhetnek hozzá, számuk korlátozott.

 

Egyéni vállalkozó szerződő fél adatainak kezelése:

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A szerződés a szolgáltatásokra általad elfogadott általános szerződési feltételeket és az általunk visszaigazolt egyedi megrendelést jelenti.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokon az első személyes adatok a részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés eredményes lefolytatása érdekében.

 

A személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig (polgári jogi elévülési idő vége) kezeljük, a szerződés teljesítése érdekében, a határidő lejártát követően az adatkezelést felülvizsgáljuk és az adatokat töröljük, ha az adatkezelésének további érvényes jogalapja nincs.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, iratokat, ill. az adózáshoz szükséges iratokat a következő pontban (Fizetés és számlázás, számviteli bizonylat kiállítása) megjelölt, jogszabály által megállapított határidőkig őrizzük meg.

 

Amennyiben tiltakozol a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük a személyes adataidat, kivéve, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja.

 

Egy évben egyszer hajtunk végre adattörlést. Ennek megfelelően, ha az adattörlési határidő a törlést követően jár le, akkor a következő törlésig őrizzük meg az adatokat.

 

 

 

Információ  Jogosult vagy arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozz. A tiltakozást részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheted meg, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheted.

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért személyes adatokat: Ha természetes személy szerződéses partnerünk vagy, a személyes adatok megadása a vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A képviseleti adatok megadására a szerződő felek kötelesek, enélkül nem lehetséges a vonatkozó szerződés megkötése, azonban ezek az adatok a nyilvános adatbázisokból is elérhetőek. A kapcsolattartói, képviselői adatok megadására a szerződő felek szintén kötelesek, a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, szerződéssel kapcsolatos feladatok dedikálása érdekében, ezek megadása nélkül akár a szerződés teljesítése is ellehetetlenülhet. Jogszabály nem írja elő az adatok megadását.

Az adatok törlésének módja: A személyes adatokat a fent jelzett határidőben töröljük, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

3.     FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA

Milyen célból történik személyes adataid kezelése: Az adatkezelés akkor valósul meg, ha a szolgáltatásainkat megrendeled és azért fizetsz. Ekkor a személyes adatokat a fizetés dokumentálása, számla kiállítása, valamint a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. Egyes adataid kezelése a számlázással, fizetéssel összefüggő kapcsolattartás miatt is történik.

Az adatkezeléssel érintettek: Akik a szolgáltatást megrendelik, azért fizetnek.

Mely személyes adataidat kezeljük:

Mi alapján kezeljük a személyes adataidat (jogalapok):

Meddig kezeljük a személyes adataidat (adatkezelés időtartama):

Fizetéshez:

·       fizetendő összeg

·       fizetés esedékessége

·       megrendelt szolgáltatás megnevezése

·       fizetés módja

·       fizetés ténye és fizetés teljesítésének dátuma

·       egyéni vállalkozó megrendelő esetén vezeték- és keresztnév

Számlázáshoz:

a számla adatai:

·       egyéni vállalkozó megrendelő esetén vezeték- és keresztnév

·       szolgáltatás megnevezése és ára

·       számla végösszege

·       fizetés módja

·       teljesítés dátuma

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont

 

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésünk a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése, az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése, ill. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9.§ e. pontja, és 77. § alapján történik.

 

A fizetési adatok kezelése:

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A fizetési adatok kezelésének jogalapja a közöttünk lévő szerződés (általános szerződési feltételek és az általunk visszaigazolt egyedi megrendelés) teljesítése. Ideértve az annak elfogadását megelőzően kérésedre történő lépések megtételét is.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat az abban szereplő személyes adatokkal a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg, vagy addig, amíg az ügylet még nyitott státusú.

 

Az adó megállapításhoz szükséges iratokat az abban szereplő személyes adatokkal az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a bevallás éve plusz 5 évig őrizzük, amennyiben ÁFA ügy irataiban szereplő adatokról van szó, akkor az Áfa törvény 179.§ (1) bekezdése alapján az iratokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeljük. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó iratok tekintetében 10 év a megőrzési idő az adózás rendjéről szóló törvény 78. § (6a) bekezdése alapján.

 

A fizetésre vonatkozó adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig tároljuk, amely a polgári jogi elévülési időhöz igazodik.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok részünkre átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

Egy évben egyszer hajtunk végre adattörlést. Ennek megfelelően, ha az adattörlési határidő a törlést követően jár le, akkor a következő törlésig őrizzük meg az adatokat.

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért személyes adatokat: A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat nem adod meg a részünkre, úgy nem tudunk számlát kiállítani neked. Egyes fizetéshez elkért vagy nyilvántartott személyes adatok a megrendelésedre vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükségesek, így szerződéses kötelezettséged van arra, hogy ezeket az adatokat megadd. Amennyiben nem adod meg ezeket az adatokat, akkor nem tudod a fizetést lebonyolítani és a szerződésből eredő fizetési kötelezettségedet teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatos egyes adatokat jellemzően nem te adod meg nekünk, hanem azok a fizetés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.

Adatok törlésének módja: A fenti személyes adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.

4.     BÖNGÉSZÉS, COOKIEK (SÜTIK), NYOMKÖVETŐK

Mi is a süti (cookie): Amennyiben felkeresed a weboldalt, azon böngészel, a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), – rövid adatfájl, jelsorozat – helyez el a számítógépeden. Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az eszközödön helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes téged azonosítani, csak a számítógépednek a felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek. A cookie-k megkönnyítik a weboldalak használatát, elősegítik, hogy a honlap látogatói megfelelően tudják használni a honlapot a böngészésük során. Amennyiben nem szeretnéd, hogy a számítógépeden, böngészésre használt eszközödön (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy lehetőséged van azok letiltására, ezt többek között a böngésződ megfelelő beállításával teheted meg. Gyakran használt sütik:

1.     Google forgalom cookiek – a Google forgalom figyelésére használja a Google

A weboldalak a Google Ireland Limited („Google”) Google Analytics rendszerét használják a látogatottságuk elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat, vagyis kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt is. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics nyomon kövessen a weboldalunkon, akkor töltsd le a böngészőbővítményt az alábbi linken: tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.     Ideiglenes vagy munkamenet süti („session cookie”) és állandó süti („persistent cookie”)

Az ideiglenes vagy munkamenet sütik célja általában az adatvesztés megakadályozása. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről. Ilyen sütik pl.: “user input cookies” vagy „Authentication cookies”. Az állandó sütik ezzel ellentétben az érvényességi idejükig a felhasználó eszközén tárolódnak.

3.     Belső sütik és harmadik fél sütijei

A sütiket a szerint is meg lehet különböztetni, hogy ki telepíti őket. A weboldal által telepített sütik a belső sütik, míg, a külső szolgáltató által a weboldalba beépített modulok a külső sütik. Ezek a sütik gyakran statisztikai vagy hirdetési céllal vannak telepítve. Ilyen süti lehet az un. “social plug-in modules”, amelyekkel a weboldal külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat (beágyazott tartalmak). Ezek a sütik az általad megtekintett termékekről, szolgáltatásokról tárolnak adatot, amely alapján weboldalon kívüli hirdetési felületen ugyanazt a terméket, szolgáltatást hirdetik meg neked. Az adatok ahhoz a szolgáltatóhoz jutnak el, aki a sütit szolgáltatja. Ezek a sütik segítenek a harmadik fél szolgáltatónak abban is, hogy felismerjék a tagjaikat amikor a plug-in modulokkal interakcióba lépnek. Ilyen sütiket alkalmaz általában a Facebook, a Google, a Youtube, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából. A sütik szolgáltatói önálló adatkezelők és saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek.

4.     Weboldal működéséhez technikailag elengedhetetlen sütik és a technikailag nem elengedhetetlen sütik

A sütik egyes fajtái a weboldal működéséhez elengedhetetlenek. Ezeket a sütiket nem tudod engedélyezni, vagy letiltani a böngésző beállításaiban. Egyes sütiket pedig azért alkalmaznak, hogy kényelmi szempontból elősegítsék a weboldalak működését, vagy a megjelenített online ajánlatokat a felhasználók kényelmesebben igénybe tudják venni, vagy személyre szabott hirdetési ajánlatokat jelenítenek meg a felhasználóknak, vagy a felhasználói viselkedést elemzik. Ezek a sütik technikailag nem elengedhetetlenek a weboldalak működéséhez, így le lehet őket tiltani.

5.     Statisztikai célú kényelmi sütik

A sütik a látogatásod statisztikai adatait tárolják, hogy szolgáltatásainkat javíthassuk.

Mi a nyomkövető eszköz: A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges, pl. pixel-technológia, log fájl elemzés. A nyomkövető eszközök használatával mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapokon végzett műveletek, a honlapok látogatottsága. 

 

Milyen célból történik személyes adataid kezelése: Az adatkezelés a weboldalon a böngészés megkezdésével megvalósul. Ekkor a weboldal megfelelő működésének, az azon elhelyezett tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása, az adatbiztonság garantálása érdekében kezeljük az alább meghatározott személyes adatokat. Továbbá a felhasználók böngészési szokásai meghatározása érdekében is, valamint a weboldalhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán.

Az adatkezeléssel érintettek: a weboldal látogatói.

 

Mely személyes adataidat kezeljük:

Mi alapján kezeljük a személyes adataidat (jogalapok):

Meddig kezeljük a személyes adataidat (adatkezelés időtartama):

·     operációs rendszer és böngésző típusa

·     hibaüzenetek adatai

·     weboldal aktivitási adatok

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek abból a célból szükségesek, hogy a weboldal megfelelő működését, annak alapvető funkciót biztosíthassuk a felhasználóink számára (pl. az oldalon történő navigáció) az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, amely arra irányul, hogy a kialakított weboldalt működtetni tudjuk, ill. a weboldalon elérhetővé tett funkciók zavartalan működtetését és a felhasználóknak történő elérhetővé tételét biztosítsuk. Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve megállapítottuk, hogy a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik által tárolt személyes adatok kezelése szükséges a fent megjelölt jogos érdekeink érvényre juttatásához, ezen cookie-k alkalmazása nélkül a weboldal és szolgáltatásainak használata ellehetetlenülne. Más módon ezen adatkezelés, és a teljes weboldal megfelelő működtetése nem lenne megvalósítható.

 

TÁJÉKOZTATUNK, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZHATSZ A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN.

 

Garanciák: A cookie-k minimális személyes adatot kezelnek, az általunk alkalmazott cookie-k nagyrészt anonimizált módon kezelik az adatokat.

 

Jogos érdek alapján kezelt cookie-k fajáti:

·       felhasználó által magadott adatok rögzítése érdekében használt cookie („user-input cookies)

·       hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)

·       felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”).

 

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg el nem hagyod a weboldalt, ugyanis ezeket a sütiket nem tudod letiltani.

 

Az egyes, weboldalon alkalmazott sütik pontos érvényességi idejét a jelen pontban található süti táblázatban találod meg.

Harmadik fél (Google Analytics) által használt cookiek esetében, ill. anonim módon:

·     a weboldalt látogatók száma

·     a látogatók mely honlapról érkeztek a weboldalra

·     a weboldal látogatói a weboldal mely oldalait látogatták meg, weboldalon belüli kattintások

·     felhasználók weboldali aktivitásának (konverzióinak) követése

Meta/Facebook Pixel/Képpont esetén:

·       HTTP-fejlécek és azok tartalma (IP-cím, a webböngészővel, a weboldal helyével, a dokumentummal, az átirányítóval és webhelyet használó személlyel kapcsolatos információk)

·       képpont-azonosító és a Facebook-süt

·       gombra kattintás adatai, amelyre te rákattintottál a weboldalon (gombokon szereplő címkék, a gombra kattintás nyomán felkeresett bármely oldal)

·       opcionális értékek (egyéni adatesemények, pl. konverziós érték, az oldal típusa)

·       űrlapok mezőinek nevei 

A hozzájárulásod

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

 

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja a te hozzájárulásod. A hozzájárulást a böngészés megkezdésekor megjelenő süti felirat sütik elfogadására vonatkozó gombjára történő kattintással/koppintással adhatod meg.

 

BÁRMIKOR JOGOSULT VAGY A HOZZÁJÁRULÁSOD VISSZAVONÁSÁRA. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg le nem tiltod az adatok kezelését.

 

Az egyes, weboldalon alkalmazott sütik pontos érvényességi idejét a jelen pontban található süti táblázatban találod meg.

 

Információ  Jogosult vagy arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozz. A tiltakozást részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheted meg, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheted.

 

Mi történik, ha nem adod meg a kért személyes adatokat: A személyes adatokat nem te adod meg a részünkre, hanem mi gyűjtjük azokat, az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyazonosításra önmagukban nem alkalmasak, azokat nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használjuk fel, melyek az általunk nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Egyes cookie-k a weboldal működésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, ezeket nem tudod letiltani.

 

Adatok törlése, süti (cookie) letiltása: A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben nem szeretnéd, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépedre, be tudod a böngésződet úgy állítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezted volna az azonosítók elhelyezését. Ezért kérjük vedd figyelembe, hogy a sütik (cookie-k) vagy azok némelyikének letiltása a weboldal működésére hatással lehet. Az általad alkalmazott letiltás minden esetben csak az adott böngészőre vonatkozik. Minden felhasználónak lehetősége van azonban arra, hogy a sütik használatát a böngészőjében szabályozza. 

Sütik engedélyezése: Amennyiben engedélyezed a böngésződ beállításaival az adott sütiket (cookie-kat), akkor ezzel hozzájárulsz a sütik alkalmazásához és az ezzel együtt járó adatkezeléshez is. A beállításokat bármikor megváltoztathatod, hozzájárulásodat visszavonhatod (letilthatsz sütit). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az internetes böngészők többsége alapértelmezetten engedélyezi a sütik mentését.

Sütik beállításainak módosítása: A süti (cookie) beállításokat bármikor megváltoztathatod, letilthatod vagy akár engedélyezheted is a sütiket.

Nyomkövetés engedélyezése, letiltása, beállításainak módosítása: Amikor böngészed az internetet, kérelmet küldhetsz a webhelyek felé, hogy a böngészési adataidat ne gyűjtsék vagy kövessék. Ez a funkció alapértelmezés szerint általában ki van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a nyomkövetés alapértelmezés szerint engedélyezve van, azonban bármikor kérést küldhetsz a nyomon követés letiltására a megfelelő beállítások módosításával. A nyomon követés megszüntetésére vonatkozó kérést bármikor elküldheted, és bármikor módosíthatod a nyomkövetésre vonatkozó beállításokat. Felhívjuk azonban a figyelmedet, hogy a webhelyek kérelemre adott válaszától függ, hogy mi történik az adataiddal, és számos webhely továbbra is gyűjti és felhasználja majd a böngészési adataidat. Az általad választott beállítások életbeléptetéséhez lehetséges, hogy a weboldalt újra kell töltened.

Letiltás, engedélyezés, törlés és beállítások a főbb böngészőkben:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

https://support.mozilla.org/hu/kb/privat-bongeszes-internetezes-meglatogatott-webold

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history

 

Általunk alkalmazott sütik (cookie-k) és nyomkövető eszközök:

A  weboldalon az alábbi cookie-kat használjuk:

 

SÜTI FAJTÁJA

ÉRVÉNYESSÉGE

TÍPUSA, BESOROLÁS

MIÉRT ALKALMAZZUK

SZOLGÁLTATÓ

Google Analytics

30 nap

Analitika

Analitikai mérésekhez

Google Ireland Limited

Facebook Pixel

30 nap

Remarketing

Hirdetések nyomonkövetésére

Meta Platforms Ireland Limited

 

KINEK ADJUK ÁT A SZEMÉLYES ADATAIDAT

Az adatkezelésben a dedikált munkatársaink vesznek részt, a feladataik ellátásához szükséges mértékben, valamint személyes adataid az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

·       Nethely Kft.

1115 Budapest, Halmi u. 29.

tárhelyet, levelező rendszert biztosítja számunkra

·       könyvelő

 

könyvelést végzi számunkra

·       KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

számviteli bizonylatok kiállítását biztosítja számunkra

·       Nemzeti Adó- és Vámhivatal

H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Magyarország

A 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk felé a kibocsátott számlák adatairól.

·       Apple Distribution International Limited

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, T23 YK84, Cork Country Ireland

számítógépes programokat biztosít számunka

·       Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street 4
Dublin Írország

a weboldallal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.

·        Meta Platforms Ireland Limited

MERRION ROAD, DUBLIN 4, D04 X2K5,  Írország

 hirdetések nyomon követését végzi számunkra

 

MÁS HONALPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatunk, hogy a kényelmed és teljesebb tájékoztatásod érdekében a weboldalon más honlapokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezek a honlapok tőlünk függetlenül működnek és a személyes adatok kezelése tekintetében saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvasd át, ha azokra látogatsz.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, INCIDENSKEZELÉS

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gondoskodjunk a személyes adataid biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Ezen felül megtesszük azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantáljuk: adataidat biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára tesszük hozzáférhetővé. A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelők utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat. Biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen, valamint védjük adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Elektronikus úton tárolt adataid esetében titkosítást használunk. Az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk. Biztonsági intézkedésinket teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben a személyes adataiddal kapcsolatos incidens történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az adataiddal kapcsolatos olyan esemény történik, ami a mi (vagy az adatfeldolgozónk) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaidra és szabadságaidra nézve, erről az eseményről késedelem nélkül tájékoztatunk téged (ismertetve az általad megteendő lépéseket is) és az illetékes felügyeleti hatóságot is.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Megfelelőségi határozat hiányában az adattovábbítás akkor is megengedett, ha az az érintett és köztünk levő szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, továbbá, ha jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges.

Külön engedély nélkül abban az esetben is továbbíthatunk személyes adatokat harmadik országba, ha megfelelő garanciákat nyújtottunk, és számodra érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen például, ha az EU Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmi szintjét és garanciáit.

A személyes adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése

Megfelelőségi határozat vagy egyéb garancia megnevezése

Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja

 

Apple Distribution International Limited (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, T23 YK84, Cork Country, Ireland)

EU Bizottság Általános Adatvédelmi Kikötései (SCC)

 

 

 

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatunk, hogy az adatkezelésünk során profilalkotást a jelen fejezet szerint végzünk.

Tőlünk független szolgáltató, a Google az alábbiak szerint végez profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: „Amikor például olyan webhelyet keres fel, amely hirdetési szolgáltatásokat (például az AdSense szolgáltatást), valamint elemzőeszközöket (például a Google Analytics szolgáltatást) használ, illetve beágyazott YouTube-videókat tartalmaz, akkor böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google-nak. Ebbe beletartozik a felkeresett oldal URL-je, valamint az Ön IP-címe is. Emellett cookie-kat is beállíthatunk böngészőjében, vagy beolvashatjuk a már ott lévő cookie-kat. A Google hirdetési szolgáltatásait használó alkalmazások szintén megosztanak adatokat a Google-lal, például az alkalmazás nevét és a hirdetéshez tartozó egyedi azonosítót. A Google a webhelyek és alkalmazások által megosztott adatokat a szolgáltatásaink biztosításához, karbantartásához és fejlesztéséhez, az új szolgáltatások kifejlesztéséhez, a hirdetések hatékonyságának méréséhez, a csalással és visszaélésekkel szembeni védekezéshez, továbbá a Google-on, valamint a partnereink webhelyein és alkalmazásaiban megjelenő tartalmak és hirdetések személyre szabásához használja fel. (…) A webhelyekről és alkalmazásokból velünk megosztott adatok feldolgozásakor a szóban forgó webhelyek és alkalmazások időnként az Ön hozzájárulását kérik, mielőtt engedélyeznék a Google-nak az Ön adatainak feldolgozását. Előfordulhat például, hogy az adott webhelyen megjelenő értesítési sávon hozzájárulást kérő üzenet szerepel arra vonatkozóan, hogy a Google feldolgozhassa a webhely által gyűjtött adatokat. Ilyen esetben az Ön által a webhelynek vagy az alkalmazásnak adott hozzájárulásban leírt célokat tartjuk tiszteletben, nem pedig a Google Adatvédelmi irányelvekben leírt jogalapokat. Ha szeretné módosítani vagy visszavonni hozzájárulását, akkor ezzel kapcsolatban célszerű felkeresni a kérdéses webhelyet vagy alkalmazást. (…) Hogyan szabályozhatók a Google által ezeken a webhelyeken és alkalmazásokban gyűjtött adatok? Például a következőképpen felügyelheti, hogy eszköze milyen adatokat oszt meg, amikor Ön Google-szolgáltatásokat használó webhelyeket és alkalmazásokat keres fel, vagy kerül kapcsolatba velük.

· Hirdetésbeállítások segítségével ellenőrizheti a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben vagy a YouTube-on), illetve a Google hirdetési szolgáltatásait használó, de nem a Google által üzemeltetett webhelyeken és alkalmazásokban megjelenő hirdetéseket. Azt is megismerheti, hogy hogyan történik, illetve hogyan kapcsolható ki a hirdetések személyre szabása, továbbá, hogy miként tilthat le bizonyos hirdetőket.

· Ha bejelentkezett Google-fiókjába, akkor (Fiókbeállításaitól függően) a Saját tevékenységek segítségével tekintheti át és ellenőrizheti a Google-szolgáltatások használatakor létrehozott adatokat, köztük azokat, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyekről és alkalmazásokból gyűjtünk. Tallózhat dátum és témakör szerint, illetve részben vagy egészben törölheti a tevékenységeket.

· Számos webhely és alkalmazás használja a Google Analytics szolgáltatást annak megismeréséhez, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyeiket vagy alkalmazásaikat. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt. További információ a Google Analytics szolgáltatásról és az adatvédelemről.

· A Chrome inkognitómódjával úgy böngészhet az interneten, hogy a böngésző a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a Fiókelőzményekben (hacsak nem jelentkezik be). Miután bezárta az összes inkognitóablakot, a cookie-k törlődnek, könyvjelzőit és beállításait pedig addig tárolja a böngésző, ameddig Ön nem törli őket. További információ a cookie-król.

· Számos böngésző (köztük a Chrome) lehetővé teszi a harmadik féltől származó cookie-k letiltását. Továbbá az összes meglévő cookie-t is törölheti a böngészőből. További információ a cookie-k Chrome-ban való kezeléséről.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel vagy Meta-Képpont: egy olyan kód, amit a weboldal forráskódjában kell elhelyezni, ez pedig lehetőséget nyújt arra, hogy célzott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni a weboldalra látogatók számára és eseményeket tudjunk mérni. Beállítás után a Meta-képpont naplózza, amikor valaki műveletet hajt végre a weboldalon. Ilyen művelet például egy termék kosárba helyezése vagy a vásárlás. A képpont értesül ezekről a műveletekről – más néven eseményekről –, amelyeket nekünk is átad. Az átadott adatok alapján lehetőségünk van újra elérni téged. A Meta-képpont ötféle típusú adatot gyűjt a Meta tájékoztatása alapján: 1. HTTP-fejlécek és azok tartalma (a HTTP-fejléc egy szabványos webes protokoll, amelyet minden böngészői kérés és kiszolgáló elküld egymásnak az interneten). A HTTP-kérésben IP-címek, valamint a webböngészővel, a weboldal helyével, a dokumentummal, az átirányítóval és webhelyet használó személlyel kapcsolatos információk szerepelnek. 2. Képpont specifikus adatok – ide tartozik a képpont-azonosító és a Facebook-cookie. 3. Gombra kattintás adatai – ide tartozik minden olyan gomb, amelyre a webhely látogatója rákattintott, az ilyen gombokon szereplő címkék, valamint a gombra kattintás nyomán felkeresett bármely oldal. 4. Opcionális értékek – A fejlesztők és a hirdetők igény szerint további adatokat is küldhetnek a látogatásról, egyéni adatesemények útján. Az egyéni adatesemény vonatkozhat például a konverziós értékre vagy az oldal típusára. 5. Űrlapok mezőinek nevei – ide tartoznak a webhelyek mezőinek nevei, például „e-mail”, „cím” és „mennyiség”, amikor egy személy terméket vagy szolgáltatást vásárol. A képpont csak akkor rögzíti a mezőkben szereplő értékeket, ha a hirdető ezt is megadja a Speciális megfeleltetés vagy az opcionális értékek részeként. A Meta adatvédelmi irányelveiről itt olvashatsz bővebben: https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer.

A JOGAID ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEID

Az általunk kezelt személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga
 8. Halál utáni joggyakorlás

 

 1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arról, hogy személyes adataidat kezeljük-e, tájékoztatást kérhetsz arról, hogy: milyen személyes adataidat (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhetsz továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról is, nevezetesen kérheted azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. Továbbá jogosult vagy panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adataidat nem te adtad meg, úgy tájékoztatást kérhetsz az adatok forrására vonatkozóan is.

 1. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben a személyes adataid változnak, vagy azokat rosszul rögzítettük, kérheted személyes adataid helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben személyes adataid hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheted azok kiegészítését is.

 1. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Kérheted, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adataidat töröljük:

        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

        visszavontad az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

        tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

        a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

        a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

        közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy kérelmezted tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Felhívjuk figyelmedet, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmedet, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek a személyes adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

 1. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

        szerinted nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

        az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását

        már nincs szükségünk a személyes adatokra, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

        ha tiltakozol az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az te jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját -kérésre- megkaphatod.

 1. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Jogod van arra, hogy az általunk kezelt személyes adataidat megkapjad, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad, ill. utasításod alapján továbbítsuk az általad megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés a hozzájárulásodon, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

 1. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az adataidnak kezelése a mi vagy más személy jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy külön tiltakozhatsz ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatunk, hogy profilalkotást a jelen Adatkezelési tájékoztató „PROFILALKOTÁS” fejezetében foglaltak szerint végzünk. Ezen esetekben személyes adataidat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adataid kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

 1. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Jogosult vagy arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.     A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN

A jogokat az Infotörvény szabályozza. Ez alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, nálunk tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot nálunk, akkor a Ptk. szerinti, a nálunk elsőként jelentkező közeli hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. Mi a közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett azt megtiltotta.

Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia felénk, jogszabályi előírás alapján.

 

A személyes adataid általunk történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetnek meg:

 1. Hozzánk fordulhatsz
 2. Bírósághoz fordulhatsz
 3. Panaszjogodat érvényesítheted

 

 1. HOZZÁNK FORDULHATSZ

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszod adódik vagy jogaiddal kívánsz élni, az alábbi elérhetőségeinket használhatod e célra:

E-mail: hello@ugynoksegkereso.hu

Postacím: 9225 Dunakiliti, Rév u.70.

Mi indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelmed beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk a kérelmed nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságod megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk tőled. Az általunk kezelt személyes adataidnak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

 

 1. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Jogod van ahhoz, hogy bírósághoz fordulj: (i) a felügyeleti hatóság rád vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen, (ii) amennyiben a kérelmed nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – késedelem okáról nem tájékoztatunk, (iii) abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az általad benyújtott panasszal nem foglalkozik, a jogosnak vélt panaszod elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztat téged három (3) hónapon belül a panaszod fejleményeiről, annak eredményéről, (iv) panaszjogod sérelme nélkül bírósághoz fordulhatsz, amennyiben úgy véled, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogaidat. A velünk szembeni eljárást a tevékenységi helyünk szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítanod, azonban az ilyen eljárás megindítható a szokásos tartózkodási helyed szerinti tagállam bírósága előtt is. 

 

 1. PANASZJOG

Amennyiben úgy véled, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tehetsz a felügyeleti hatóságnál, szintén panaszt tehetsz a felügyeleti hatóságnál abban az esetben is, ha a kérelmed nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ill. késedelem okáról nem tájékoztatunk. A tevékenységi központunk szerint illetékes fő felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A személyes adataidat az alábbi jogszabályok szerint kezeljük:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)

3.     Magyarországi jogszabály: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)

 1. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

 

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az országod szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a részedre, akkor köteles vagy azoknak eleget tenni. Azonban kérjük, hogy vedd tudomásul, hogy a mi felelősségünket a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségünket a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárjuk a te országod szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdésed lenne, melyre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írd meg a hello@ugynoksegkereso.hu e-mail címre.

 

WEBREVELEM Kft./Jambrik Ügyvédi Iroda